2018. február 23. péntek
Boldog névnapot Alfréd!

Magyar Szerb Kereskedelmi és Iparkamara Egyesület
6722. Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 70/45-222-33
e-mail: info@mszkik.hu
 

MKIK Brüsszeli EU Képviseletének elektronikus hírlevele (2018/1)

EU HÍREK

25 éves az EU egységes piaca
Idén negyed évszázada, hogy létrehozták az EU történelmének egyik legkiemelkedőbb vívmányát: az egységes piacot. Habár az egységes piac megalapítása már az 1957-es Római Szerződésben is szerepel, és a tagországok el is kezdtek dolgozni rajta, a szabályok teljes harmonizációja sokáig tartott és a piac mostani formáját csak 1993-ban érte el. Mára az EU egységes piaca a világ legnagyobb, határok nélküli gazdasági területe, amely mintegy 500 millió embert és 13 billió eurónyi GDP-t foglal magában. A fogyasztók számára ez a termékek nagyobb választékát és alacsonyabb árát jelenti, és a becslések szerint 2,8 millió munkahelyet teremtett.

Egymilliárd euró európai szuperszámítógépekre

Az Európai Bizottság ismertette világszínvonalú európai szuperszámítógépinfrastruktúra kiépítésére vonatkozó tervét. A beruházás uniós és tagállami forrásokból valósul majd meg. Az EU mintegy 486 millió euró finanszírozást biztosít ehhez. A lépés döntő fontosságú az EU versenyképessége és adatgazdaságbeli függetlensége szempontjából, hiszen a nagy teljesítményű számítástechnika kiemelt szerepet játszik számos fontos tudományos és társadalmi kihívás megértésében és megválaszolásában. Az európai tudósok és ipari vállalkozások napjainkban egyre nagyobb mértékben az EU-n kívül dolgozzák fel adataikat, mivel az EU-ban a számítógépes adatfeldolgozási idő és teljesítmény nem elégíti ki a szükségleteiket.

A bolgár EU soros elnökség prioritásai
Bulgária 2018. január 1-jétől hat hónapig tölti be az EU Tanács elnöki posztját. A keletbalkáni állam Észtországtól vette át, és júliusban Ausztriának adja tovább a tisztséget. A bolgár elnökség prioritásait az elnökség mottójául választott „Egységben az erő” jelmondat határozza meg, amely a Bolgár Köztársaság címerében is szerepel. Az elnökség a partnereivel együtt arra fog törekedni, hogy megerősítse a tagállamok és az uniós intézmények egységét, hogy konkrét megoldásokkal segítse egy erősebb, biztonságosabb és szolidárisabb Európa építését. A Hírlevél „Fókuszban az Unió” rovatában részletesebben írunk a témáról.

Az energiahatékonyságot és a megújuló forrásokat támogatja az EU
A párizsi klímamegállapodásban meghatározott ambiciózus célok eléréséhez az EU-nak számos változtatást kell bevezetnie az energiaszektorban. A zöld energiára (más néven tiszta energiára) történő áttérés fontos része a tervnek, az Európai Bizottság 2016-ban ismertette az erre vonatkozó javaslatait. Ezek fő célja, hogy csökkentsék az EU kiszolgáltatottságát az energiaexportőrökkel szemben és segítsék, hogy a háztartások is minél inkább megújuló energiaforrásokra támaszkodjanak. Az Európai Parlament most a javaslatokhoz fűzött módosításain dolgozik.

Olcsóbb és biztonságosabb elektronikus fizetés
A 2018. január 13-ától hatályba lépő (módosított) második pénzforgalmi szolgáltatási irányelv célja, hogy a fogyasztók és a vállalkozások javára korszerűsítse az európai pénzforgalmi szolgáltatásokat, és lépést tartson a gyorsan fejlődő piaccal. Az új szabályok megtiltják például a különdíjak – vagyis a fogyasztók betéti vagy hitelkártyákkal végrehajtott fizetési műveleteire a boltokban vagy az interneten felszámított díjak – alkalmazását. Az új szabályok 2018. január 13-ától alkalmazandók azon rendelkezések révén, amelyeket a tagállamok vezettek be nemzeti jogrendszerükbe az uniós jogszabálynak való megfelelés érdekében.

Európában az Uber végét jelentheti az Európai Bíróság döntése
Az innovatív koncepció ellenére közlekedési vállalatnak minősül az internetes fuvarmegosztó szolgáltatást nyújtó Uber, így érvényesíthető rá a hagyományos taxitársaságokra vonatkozó nemzeti szabályozás - mondta ki ítéletében az Európai Bíróság. A cég arról szerette volna meggyőzni a testületet, hogy digitális szolgáltatást nyújtó vállalat, tehát nem taxiscég. A pert azután indították, hogy Barcelona városa kötelezte az Ubert, feleljen meg a helyi taxiszabályozásnak. A mostani döntés alapján minden tagállam eldöntheti, hogy milyen törvények alapján engedélyezi a szolgáltatást.

Biztonságos termékek az egységes piacon: erősödjön a bizalom
Az EU piacán továbbra is túl sok nem biztonságos, a szabályoknak nem megfelelő termék kerül forgalomba: az ellenőrzésen átesett játékok 32 százaléka, az elektronikai termékek 58 százaléka, valamint az építőipari termékek 47 százaléka nem felel meg a biztonságra vagy a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó uniós követelményeknek. Az Európai Bizottság két jogalkotási javaslatot terjesztett elő, amelyek célja, hogy megkönnyítse a vállalkozások számára termékeik EU-n belüli értékesítését, valamint megerősítse a nemzeti hatóságok által végzett ellenőrzéseket annak érdekében, hogy veszélyes termékeket ne értékesítsenek Európában.

Európa kulturális fővárosa 2018: Leeuwarden északról és Valletta délről
A hollandiai Frízföld székhelye, Leeuwarden, és Málta fővárosa, Valletta kapta a lehetőséget idén, hogy bemutassák az európai kulturális sokszínűséget és történelmi örökségüket. A máltai főváros Európa kulturális központjaként mintegy 140 projekttel készül, és 400 rendezvénnyel várja az érdeklődőket 2018-ban. A Leeuwarden-Frízföld 2018 programsorozat címe pedig a „Nyitott közösség”, e téma köré összpontosul a több mint 800 projekt és rendezvény, amelyek célja, hogy fogékonnyá és kíváncsivá tegyék az érdeklődőket a holland és a többi európai nép ötleteire, történelmére és mindennapjaira is.

ESEMÉNYNAPTÁR

2018.01.24.  12.00  Az EU és a női vállalkozók támogatása
Szervező: Európai Parlament
Helyszín: Európai Parlament, 60 rue Wiertz

2018.01.24.  9.00  Az időskori foglalkoztatás kihívásai
Szervező: Eurofund
Helyszín: 1 Place du Congrés

2018.01.31.  9.00  IPR SME Helpdesk éves konferencia
Szervező: IPR Hub
Helyszín: Residance Palace, 175 rue de la Loi

2018.02.01.  9.00  Hogyan érjünk el többet kevesebbel?
Szervező: Európai Befektetési Bank
Helyszín: Sofitel Brussels Europe, Place Jourdan

2018.02.02.  9.00  A társadalmi vállalkozások hozzájárulása a migránsok beilleszkedéséhez
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
Helyszín: EGSZB, 99, Rue Belliard

2018.02.07-08.  A felnőttkori képzés jelenje és jövője
Szervezők: Cedefop, EGSZB, Európai Bizottság
Helyszín: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2 rue Van Maerlant

2018.02.20-21.  Körkörös gazdaság – mi a következő lépés?
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, 170 rue de la Loi, Charlemagne épület

2018.02.22-23.  Európai Ipari Napok
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további részletek hamarosan

2018.03.15-16.  Your Europe, Your Say 2018
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard

2018.03.18.  10.00  Üzleti környezet javítása az EU-ban: a KKV-k az uniós napirend fókuszában
Szervező: Public Policy Exchange
Helyszín: 16 Place Charles Rogier

2018.03.20.  9.00  Magas szintű H2020 konferencia: Kulturális Örökség és Innováció
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan

2018.05.21-25.  EU Zöld Hét 2018 - Zöld városok a zöld jövőért
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel és számos európai helyszín

PÁLYÁZATOK

EACEA/27/2017 az Erasmus+ program keretében
KA3 – A szakpolitikai reform támogatása

A felhívás általános célkitűzése egyrészt a fiatalok foglalkoztathatóságának növelése és a vállalkozások számára is előnyös, magasan képzett és mobilis munkaerő létrehozása, másrészt a közös európai szakképzési képesítések támogatása. A felhívás konkrét célja a közös szakképzési képesítések előkészítésének vagy létrehozásának támogatása, illetve a meglévő képesítések fejlesztése.

Támogatható partnerségek
A partnerségnek az Erasmus+ legalább két különböző programországából származó partnerekből kell állnia (amelyek közül legalább az egyiknek európai uniós tagállamnak kell lennie).

A partnerségben továbbá legalább három partnernek kell részt vennie, köztük a következő két szervezetnek (a partnerek egyike lesz a koordináló szervezet, amely a partnerszervezetek nevében pályázatot nyújt be az Erasmus + támogatásra.):
• egy szakképzést nyújtó szervezet (felső középfokú, nem felsőfokú vagy felsőfokú posztszekunder szinten),
• egy vállalkozás (állami vagy magán) vagy kereskedelmi, kézműves és iparkamara, vagy ágazati/szakmai szervezet

A pályázatokat legkésőbb 2018. január 31-én déli 12:00 óráig (brüsszeli idő szerint) kell benyújtani.
A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege legfeljebb 6 millió EUR. A maximális uniós társfinanszírozási arány 80 % lesz. A támogatás összege minden esetben 200 000 és 500 000 EUR között lesz. Várhatóan körülbelül 20 pályázat részesül finanszírozásban.

H2020 projektek konzorciumai által
meghirdetett versenypályázati kiírások

A Horizont 2020 IKT projektek rendszeresen publikálnak tudásközpontok és KKV-k együttműködését, technológia transzfert, kísérleti infrastruktúrák hasznosítását, IKT technológiákra épülő ökoszisztémák fejlesztését támogató versenypályázatokat. A versenypályázatok a H2020 Participant Portálon vagy a projektkezdeményezések weboldalain kerülnek publikálásra.
A pályázatokat legkésőbb 2018. március 31-én déli 12:00 óráig (brüsszeli idő szerint) kell benyújtani.

FÓKUSZBAN AZ UNIÓ

A bolgár EU soros elnökség prioritásai

Bulgária 2018. január 1-jétől hat hónapig tölti be az EU Tanács elnöki posztját. A kelet balkáni állam Észtországtól vette át, és júliusban Ausztriának adja tovább a tisztséget. A bolgár elnökség prioritásait az elnökség mottójául választott „Egységben az erő” elmondat határozza meg, amely a Bolgár Köztársaság címerében is szerepel. Az elnökség a partnereivel együtt arra fog törekedni, hogy megerősítse a tagállamok és az uniós intézmények egységét, hogy konkrét megoldásokkal segítse egy erősebb, biztonságosabb és szolidárisabb Európa építését. Az Európai Parlamenti képviselők remélik, hogy ez idő alatt szorosabbra fűzik az Európai Unió együttműködését a nyugat balkáni országokkal.

Az EU-hoz tíz évvel ezelőtt, 2007-ben csatlakozott Bulgária először látja el a félévente tagállamról tagállamra szálló tisztséget.

Az EU legfontosabb döntéshozó szerve, a Tanács elnökségének levezénylésében jóval szűkebb mozgástere van egy tagállamnak, mint ahogy azt talán elsőre gondolnánk. A soros elnökségi programok döntő része „örökölt”, mindig az EU aktuális napirendje (például az intézményi reformok vagy az aktuális költségvetési periódus) határozza meg. Ugyanakkor szinte mindig napirendre kerülnek olyan témák is, amelyeket az elnökség elején még nem lehet előre látni, de az elnöki periódus során foglalkozni kell velük. Amennyire lehet, természetesen minden tagállam igyekszik valamilyen nemzeti színt is vinni a félévbe, próbálnak lendületet adni az ország számára fontos szakpolitikáknak. Bulgária esetében a nyugat-balkáni országokkal való együttműködés erősítése került így előtérbe. Májusban EU-csúcstalálkozót tartanak Szófiában a térség „európai perspektíváinak” témájában. Ez is olyan gyümölcs lehet, ami csak jóval a bolgár elnökség után érik majd be.

Az észt elnökség időszakán két nagy vitatéma húzódott végig, és került át most a bolgárok asztalára. Az egyik – a közelgő brit kilépésre tekintettel - az unió átalakításának irányáról, a másik pedig a közös európai menekültpolitika kialakításáról szól. Magának a brexitről szóló tárgyalási folyamatnak az első szakaszát decemberben eredményesnek nyilvánították, így meg lehet kezdeni a jóval nehezebb második szakaszt. A migráció témájában nincs előrelépés, sőt, 2017 végére felmerült az az idén megválaszolandó kérdés, hogy az új osztrák kormány felsorakozik-e a menekültek befogadását ellenző Visegrádi Csoport mellé. Ez azért is érdekes, mert július elsején Ausztria veszi át az elnökségi stafétabotot Bulgáriától.

Az elkövetkező hat hónapban a bolgár elnökség elsősorban a következő négy fő területre összpontosít majd: Európa és a fiatalok jövője, a Nyugat-Balkán, biztonság és stabilitás, valamint a digitális gazdaság. Célja, hogy erősítse az együttműködést az EU és a tagállamok között ezeken a területeken.

Európa és a fiatalok jövője: a bolgár elnökség arra számít, hogy konstruktív vitát segíthet elő a következő hétéves költségvetési időszak alapelveiről, benne a kohéziós és a közös agrárpolitika jövőjéről és a gazdasági és pénzügyi unió elmélyítésének lehetőségeiről.

Stabilitás és biztonság Európában: fontos, hogy a tagállamok megállapodásra jussanak az EU külső határainak védelméről, a migráció hosszú távú és hatékonyabb menedzselésének módjáról. Megállapodás szükséges a közös védelmi politika alapelveiről, a menedékpolitika jelenlegi kihívásaira pedig hosszú távú és igazságos megoldásokat kell találni.

A Nyugat-Balkán: regionális tapasztalatát kihasználva Bulgária igyekszik a még nem uniós nyugat-balkáni országokat közelíteni az EU-hoz, egyértelmű uniós perspektívát nyújtva nekik. A közlekedési, energiapolitikai, oktatási és digitális összeköttetések javítása az elnökség fontos célja.

Digitális gazdaság: az európai digitális egységes piac kiterjesztése a bolgár elnökség fontos célkitűzései között szerepel, emellett a digitális képességek fejlesztésére is külön hangsúlyt fektet Szófia. A kiberbiztonsági csomag, a szerzői jogi irányelv, a nem személyes adatok szabad áramlása mind olyan fontos területek, amelyekkel kiemelten foglalkozik a bolgár elnökség.

Magyarország 2011 első felében töltötte be először az Európai Unió elnökségét, és 2024-ben fog ismét sorra kerülni.Mellékelt állományok

Állománynév Típus Méret
mkik_eu_hirlevel_2018_1_szam.pdf pdf 1.77 MB

Hozzászólások

Ehhez a hírhez még senki sem szólt hozzá. Legyen Ön az első!

Szóljon hozzá

HTML kód használata nem engedélyezett, de a webcímek automatikusan át lesznek alakítva linkekké. Az e-mail cím soha nem lesz publikálva.. A hozzászólások moderálási jogát fenntartjuk. Az avatarok megjelenítéséhez a Gravatar szolgáltatást használjuk. Töltse föl képét itt: www.gravatar.com.

Remaining characters

security image

Minden  -al jelölt mező kitöltése kötelező!