2018. március 20. kedd
Boldog névnapot Klaudia!

Magyar Szerb Kereskedelmi és Iparkamara Egyesület
6722. Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: 70/45-222-33
e-mail: info@mszkik.hu
 

MKIK Brüsszeli EU Képviseletének elektronikus hírlevele (2018/2)

EU HÍREK

Bizottsági iránymutatás a hamarosan alkalmazandó új adatvédelmi szabályokhoz

Az Európai Bizottság közzétett egy iránymutatást, hogy megkönnyítse az új adatvédelmi szabályok május 25-től esedékes, zökkenőmentes és közvetlen alkalmazását az egész Unióban. Az új jogszabály alkalmazásának kezdetét alig több mint 100 nappal megelőző iránymutatás felvázolja, milyen tennivalók állnak az Európai Bizottság, a nemzeti adatvédelmi hatóságok és a tagállami közigazgatási szervek előtt az előkészületek sikeres lezárásáig. A Bizottság egy új gyakorlati online eszközt is létrehozott a kkv-k számára, hogy meg tudjanak felelni az új adatvédelmi szabályoknak és ki tudják használni azok előnyeit.

Rugalmasabb héa-szabályozás a kisvállalkozások számára

Az Európai Bizottság új szabályokra tett javaslatot, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson a tagállamoknak a hozzáadottérték-adó (héa) mértékeinek meghatározása, és a kkv-k gyarapodását elősegítő, kedvezőbb adózási környezet kialakítása terén. A határon átnyúló kereskedelmet folytató vállalkozások például 11 %-kal magasabb megfelelési költségekkel szembesülnek a kizárólag belföldön kereskedőkhöz képest, ami a kisebb szereplőket érinti a leghátrányosabban. Ezért a Bizottság azt javasolja, hogy a jelenleg csak a legkisebb cégek számára elérhető egyszerűbb héaszabályokat több vállalkozás vehesse igénybe. A hozzáadottérték-adóval kapcsolatos megfelelési költségek összességében véve évente 18 %-kal fognak csökkeni.

Fiatalkori munkanélküliség: javul a helyzet, de még van mit tenni

A gazdasági válság a fiatalokat érintette a legrosszabbul. Az EU-ban a 15–24 év közöttiek körében a munkanélküliségi ráta a 2008. évi 15 százalékról 2013 elejére 24 százalékra ugrott. A tagállamok a probléma kezelése érdekében hozták létre 2013-ban az ifjúsági garancia programot. Habár már látszanak a program első eredményei, még mindig nagy a probléma és nagy az eltérés az egyes tagállamok között: a fiatalok körében mért munkanélküliségi ráta 16,2 százalék volt 2017 novemberében az EU-ban. Magyarországon a 2017. októberi adatok szerint 10,5 százalék.

Műanyaghulladék: európai stratégia bolygónk védelme és az ipar fellendítése érdekében

Európában évente 25 millió tonna műanyaghulladék keletkezik, és ennek kevesebb mint 30%-át hasznosítjuk újra. A műanyagok a levegőbe, a vízbe és az élelmiszerekbe bekerülő mikroműanyagok formájában az emberi szervezetbe is bejutnak, miközben élettani hatásukat nem ismerjük. A műanyagokra vonatkozó új stratégia gyökeresen meg fogja változtatni Európában a termékek tervezését, előállítását, használatát és újrahasznosítását, mivel elő fogja mozdítani, hogy a gazdasági szereplők a tervezés és az előállítás során teljes mértékben figyelembe vegyék az újrahasználatra, javításra és újrahasznosításra irányuló igényeket, és fenntarthatóbb anyagokat fejlesszenek ki.

Új oktatási kezdeményezések - kulcskompetenciák és digitális készségek

Az Európai Bizottság új kezdeményezéseket fogadott el abból a célból, hogy fejlessze az európai polgárok kulcskompetenciáit és digitális készségeit, előmozdítsa a közös európai értékek térnyerését, és bővítse a diákok Európai Unióval kapcsolatos ismereteit. A Bizottság javaslatcsomagja 3 kezdeményezést tartalmaz: egy ajánlást az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról, egy digitális oktatási cselekvési tervet és egy ajánlást az inkluzív oktatásról és a tanítás európai dimenziójáról.

Nyilvános konzultáció a kkv-k nyilvános piaci jegyzéséről

A kkv-k részvény-, illetve kötvénypiaci jegyzésének útjában álló szabályozási akadályok zöme nem ismeretlen az érdekeltek előtt. Már többször részletesen megvitattuk ezeket az akadályokat mind az érdekelt ipari szereplőkkel, mind az illetékes tagállami szervekkel. Ez a nyilvános konzultáció tehát nagymértékben az előzményekre épül, ezért rövidebb, tízhetes válaszadási időtartamot irányoztak elő. A konzultációra adott válaszok segíteni fogják a Bizottságot abban, hogy feltérképezze, hogyan lehetne kedvező környezetet kialakítani azoknak a kkv-knak, amelyek jegyezni kívánják részvényeiket vagy kötvényeiket a kkv-tőkefinanszírozási piacokon. A nyilvános konzultáció határideje: 2018. február 26.

Külföldi befektetések az EU-ban: gazdasági előnyök és az európai érdekek védelme

Az EU a világ egyik legnyitottabb beruházási rendszere, és az uniós tagállamok együttvéve a világon a legkisebb mértékben korlátozzák a közvetlen külföldi befektetéseket. Ezek ugyanis fontos bevételt jelentenek az EU számára: a gazdasági jólét 36%-át adják és mintegy 7,6 millió munkahelyet teremtenek. Az Unióba csak 2016-ban 280 milliárd euró értékű közvetlen külföldi befektetés érkezett, a legtöbb Svájcból és az Egyesült Államokból. A problémát azt jelenti, ha bizonyos esetekben a külföldi befektetők befolyása nagyon megnő és olyan stratégiai jelentőségű eszközökhöz jutnak, amelyekkel a biztonságunk, vagy közrendünk szempontjából fontos európai cégeket is irányíthatják.

Az Európai Bizottság útjára indítja az Uniós Blokklánc Megfigyelőközpontot és Fórumot

Az Európai Bizottság az Európai Parlament támogatásával útjára indította az Uniós Blokklánc Megfigyelőközpontot és Fórumot. Az Uniós Blokklánc Megfigyelőközpont és Fórum felhívja a figyelmet a blokklánc-technológia kulcsfontosságú fejleményeire, támogatja az európai szereplőket, és megerősíti az európai szerepvállalást a blokklánctevékenységekben részt vevő több érdekelt fél között. E technológiák várhatóan számos területen – például az egészségügy, a biztosítás, a pénzügyek, az energia, a logisztika, a szellemi tulajdonjogok kezelése vagy a kormányzati szolgáltatások területén – kihatnak a digitális szolgáltatásokra, és átformálják a jelenlegi üzleti modelleket.

ESEMÉNYNAPTÁR

2018.02.20.-21. Körkörös gazdaság – mi a következő lépés?

Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, 170 rue de la Loi, Charlemagne épület

2018.02.22.   8.00  A csőd szélén álló vállalkozások támogatása

Szervező: SME Intergroup
Helyszín: Európai Parlament, 60 rue Wiertz

2018.02.22.-23. 2. Európai Ipari Napok

Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Crowne Plaza Hotel, Rue Gineste 3

2018.03.07.   9.00  A postai szolgáltatások jövője

Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Merode Épület, 41 avenue de Tervuren

2018.03.07.   9.00  A Energia Unió helyzetértékelése

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
Helyszín: Rue van Maerlant 2

2018.03.08.   9.00  Mezőgazdaság: A nemzetközi kereskedelmi szabályok megváltoztatása

Szervező: Régiók Bizottsága
Helyszín: 99 rue Beillard

2018.03.15.-16. Your Europe, Your Say 2018

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard

2018.03.18.   10.00  Üzleti környezet javítása az EU-ban: a KKV-k az uniós napirend fókuszában

Szervező: Public Policy Exchange
Helyszín: Thon Hotel Brussels City Centre, 17 avenue du Boulevard

2018.03.20.   10.00  Magas szintű H2020 konferencia: Kulturális Örökség és Innováció

Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan

2018.03.27.   9.30  A Solvency II felülvizsgálata

Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Charlemagne épület, 170 rue de la Loi

2018.04.26.   15.00  Eurochambres 60. születésnap

Szervező: Eurochambres
Helyszín: Hotel Le Plaza, Boulevard Adolphe Max 118-126

2018.05.21.-25. EU Zöld Hét 2018 - Zöld városok a zöld jövőért

Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel és számos európai helyszín

PÁLYÁZATOK

Pályázati felhívás 2018 – EAC/A05/2017
Erasmus+ program

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.

A pályázati felhívás keretében az Erasmus+ program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:

1. kulcsintézkedés – Egyéni tanulmányi mobilitás
• Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén
• Erasmus Mundus közös mesterképzések

2. kulcsintézkedés – Innovációs együttműködés és a helyes gyakorlatok cseréje
• Stratégiai partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén
• Tudásfejlesztési szövetségek
• Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek
• Kapacitásépítés a felsőoktatás területén
• Kapacitásépítés az ifjúságügy területén

3. kulcsintézkedés – A szakpolitikai reform támogatása
• Strukturált párbeszéd: Találkozók fiatalok és döntéshozók részvételével az ifjúságügy témájában
• Jean Monnet tanszékek
• Jean Monnet oktatási modulok
• Jean Monnet kiválósági központok
• Jean Monnet társulások támogatása
• Jean Monnet hálózatok
• Jean Monnet projektek
• Sport: Együttműködési partnerségek
• Sport: Kisebb együttműködési partnerségek
• Sport: Nonprofit európai sportrendezvények

Elérhető egy programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató), amely a legfontosabb dokumentum mindazok számára, akik részletesen tájékozódni szeretnének az Erasmus+ programról. A kiadvány teljes körű tájékoztatással szolgál azokról a lehetőségekről, amelyeket a magánszemélyek és a szervezetek igénybe vehetnek az Erasmus+ program támogatásával. A 2018. évi programkalauz magyar nyelven online változatban érhető el.
A pályázatok benyújtására kitűzött határidők a kulcsintézkedésektől függően 2018. február 1. és október 4. között vannak.
Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 2 490,9 millió EUR.

Kreatív Európa – Média alprogram
Európai videojátékok fejlesztésének támogatása

Ez a pályázati felhívás olyan, a közelmúltban sikert felmutató európai videojáték-gyártó vállalkozásoknak szól, amelyeket a benyújtási határidő előtt legalább 12 hónappal törvényesen bejegyeztek. Támogatott tevékenység: Narratív, történetet elbeszélő videojátékok, a platformtól vagy a várható forgalmazási módszertől függetlenül. A videojátéknak minden esetben kereskedelmi felhasználásra szánt játéknak kell lennie.

A pályázati felhívásnak egy határideje van. A támogatási kérelmet a pályázati felhívás közzététele és 2018. március 8. déli 12.00 óra (brüsszeli idő szerint) között kell benyújtani. A projekt időtartama a tevékenység kezdetétől számított 36 hónap.

Az alprogram teljes költségvetése 3,78 millió EUR. Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A koncepció és az európai videojáték-projekt fejlesztéséhez 10 000 és 150 000 EUR közötti hozzájárulás adható (az addig a pontig tartó tevékenységekre, amikor a koncepció játszható prototípus vagy próbaverzió elkészültéhez vezet). Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás semmilyen esetben sem haladhatja meg a pályázó által benyújtott összes támogatható költség 50%-át.

FÓKUSZBAN AZ UNIÓ

Hogy áll az új uniós adatvédelmi szabályozás?

2018. május 25-től az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) szabályait kell alkalmazni az adatkezelés területén minden uniós tagállamban, így Magyarországon is. A tagállamokban eltérő ütemben haladnak az előkészületek. Négy hónappal a határidő előtt mindössze két ország – Ausztria és Németország - ültette át a nemzeti jogba az új uniós adatvédelmi szabályozást. További 13 tagállam pedig elkezdte már a jogszabályok előkészítését.

A 2018. május 25-től bevezetett szigorúbb adatvédelmi szabályok révén az állampolgároknak fokozottabb felügyeletük lesz saját adataik fölött, a vállalkozások pedig egységes versenyfeltételekben részesülnek majd, hiszen székhelytől függetlenül egyetlen szabályrendszer vonatkozik az Unióban tevékenykedő valamennyi vállalatra.

Az Európai Bizottság 2018. január végén közzétett egy iránymutatást, hogy megkönnyítse az új adatvédelmi szabályok zökkenőmentes és közvetlen alkalmazását az egész Európai Unióban. Az új jogszabály alkalmazásának kezdetét alig több mint 100 nappal megelőző iránymutatás felvázolja, hogy milyen tennivalók állnak az Európai Bizottság, a nemzeti adatvédelmi hatóságok és a tagállami közigazgatási szervek előtt az előkészületek sikeres lezárásáig.

Bár az új rendelet egységes, minden tagállamban közvetlenül alkalmazandó szabályokat határoz meg, bizonyos tekintetben további jelentős alkalmazkodást igényel – például az uniós tagállamok kormányainak egyes hatályos jogszabályokat módosítaniuk kell, illetve az adatvédelmi hatóságoknak létre kell hozniuk az Európai Adatvédelmi Testületet. Az iránymutatás kiemeli az új szabályoknak köszönhető főbb újításokat és lehetőségeket, összegzi a már elvégzett előkészítő munkát, valamint felvázolja a szervek előtt álló feladatokat.

Nem csak a tagállamoknak kell igyekezniük, de a vállalatoknak is, különösen azoknak, amelyek határokon átnyúló szolgáltatásokat is kínálnak. Nekik is fel kell készülniük a GDPR által támasztott követelményeknek való megfelelésre, kiváltképp, ami a személyes adatok kezelését illeti. Ennek elmulasztását súlyos szankciókkal fogják sújtani: a szabályok ismételt vagy súlyos megsértéséért akár 20 millió euró vagy az adott cég világszintű éves forgalmának 4%-a befizetésére kötelezhetik a törvényszegőket.

Az új szabályozás az országos adatvédelmi hatóságok közötti együttműködést is előírja. Ennek jegyében a vállalatoknak csak egyetlen hatósággal, nem pedig 28-cal lesz majd dolguk, ami jogbiztonságot teremt az üzleti szférában.

Az új szabályokkal járó előnyök és lehetőségek ismertsége nem azonos mértékű. Különösen a KKV-k megfelelési feladataival kapcsolatos tájékoztatási és támogató intézkedéseket kívánja a Bizottság megerősíteni. Az Európai Bizottság készített egy kimondottan a KKV-knak szóló interaktív infógrafikát is, amely ismerteti a KKV-ket érintő legfontosabb tudnivalókat! Az infógrafika az alábbi linket érhető el: http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_hu.htm

A Bizottság 1,7 millió eurót szán az adatvédelmi hatóságok finanszírozására és az adatvédelmi szakemberek képzésére. További 2 millió euró fordítható a nemzeti hatóságok vállalkozásokat – különösen KKV-ket – segítő tevékenységeinek támogatására. A Bizottság emellett a tagállamokban szervezett rendezvényeken is részt vesz, hogy segítse az érdekelt feleket a felkészülésben, valamint tájékoztassa a polgárokat arról, milyen hatást gyakorol rájuk a rendelet.

A rendelet legfontosabb pontjai:

ÚJ MEGKÖZELÍTÉS Az új rendelet szerint, ha egy terméknek vagy szolgáltatásnak lehet adatvédelmi vonatkozása, akkor már a fejlesztés során foglalkozni kell ezzel. Ez a szabály komoly adminisztrációs kötelezettséget is jelent, hiszen dokumentálni kell, hogy az adatvédelmi szempontokat megfelelően figyelembe vették. Például, ha egy reklámkampányt tervezünk, akkor a tervezés során is figyelni kell rá, hogy megvalósuljon a minimális adatkezelés elve.

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG Egyes intézményeknek a jelenlegi szabályozás szerint is jelentenie kell, ha személyes adatok szivárogtak ki tőlük. A GDPR túlmegy ezen, és átfogó bejelentési kötelezettséget vezet be, így a jövőben minden súlyosabb incidenst 72 órán belül jelenteni kell az adatvédelmi hatóságnak.

BÍRSÁG A bírságok tekintetében nagyon szigorú az új szabályozás. Az az intézmény vagy vállalat, amely megszegi a szabályokat, elrettentő nagyságrendű büntetésre számíthat: a kiszabható büntetés maximuma ugyanis 20 millió euró vagy a globális éves forgalom 4 százaléka – a kettő közül a magasabb összeg. Így ha például egy magán-egészségbiztosító úgy selejtezi le a merevlemezeit, hogy azokról a betegekhez köthetően visszafejthetőek a korábban a biztosító által finanszírozott beavatkozások, vagy egy bérszámfejtéssel foglalkozó cég hanyagsága miatt jövedelmekre vonatkozó adatok kerülnek nyilvánosságra, akkor jelentős büntetésre számíthat. Egyelőre nem tudni, mi lesz azzal a jelenleg hatályos szabállyal, amely szerint a KKV-k első jogsértés esetén nem bírságolhatók adatvédelmi ügyekben.

ADATVÉDELMI FELELŐS Az adatvédelmi felelős létét a magyar szabályozás egyelőre csak speciális szektorokban teszi kötelezővé, az új rendelet viszont e tekintetben a kezelt adatok érzékenysége alapján tesz különbséget a cégek között. Azok az intézmények, amelyek működésük jellegénél fogva nagy tömegben, automatizált módon kezelnek személyes adatokat, mint például a bankok, biztosítók, egészségügyi szolgáltató intézmények, informatikai szolgáltató szervezetek, nem hivatkozhatnak az adatvédelem technikai nehézségeire. Ezen intézményeknek, továbbá a különlegesen érzékeny személyes adatokat (politikai nézet, szakszervezeti tagság, szexuális irányultság stb.) kezelő szervezeteknek szakirányú végzettséggel vagy kompetenciával rendelkező adatvédelmi felelőst kell ugyanis kinevezniük, aki személyében felelős a megfelelő adatvédelmi rendszer működtetéséért és az adatok védelméért. Bár a kisebb (kevesebb, mint 250 foglalkoztatott) szervezeteknek adatvédelmi felelőst nem kötelező kinevezniük, az adatok kockázatokkal arányos védelméért ők is felelősek.

PROFILALKOTÁS FOGALMA A jelenlegi szabályozás szerint, ha egy cég ügyfélprofilt készít marketing vagy egyéb célból, az érintett hozzájárulását elegendő az általános szerződési feltételek (ÁSZF) között feltüntetni. Kivételt csak az jelent, ha a profil készítése kifejezetten kell a szerződés teljesítéséhez, de ez esetben is elegendő a szerződésbe belefoglalni, hogy ügyfélprofil készül majd. Az új szabályozásban az ügyfélprofil készítésére külön rendelkezések vonatkoznak, az minden esetben az érintett személy kifejezett hozzájárulásához lesz kötve.

SZEMÉLYRESZABOTT TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELESSÉG Amennyiben egy cég ügyfelei adatait bármilyen módon automatikusan feldolgozza, köteles lesz az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy milyen logika szerint történik az adatfeldolgozás. A rendelet nem fejti ki, hogy ennek a tájékoztatásnak mennyire kell részletesnek lennie, pedig ezen algoritmusok működése a legtöbb esetben az üzleti titok körébe esik. A új rendelet azt is rögzíti, hogy a fogyasztókat közérthetően és személyre szabottan kell tájékoztatni az adatkezelésről. Egy gyerekek számára üzemeltetett honlap adatvédelmi tájékoztatójával szemben egészen más követelményeket jelent, mint egy autóalkatrészeket áruló webshop adatvédelmi tájékoztatójával szemben.

ADATKEZELÉS CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA Az adatkezelés céljának meghatározása - a cégek jelenleg szokásos gyakorlata alapján - számos esetben hiányzik. Sokszor minden lehetséges adatot gyűjtögetnek a vállalatok, „majd jó lesz valamire” alapon. Erre a jövőben nem lesz lehetőség, az új rendelet ugyanis szigorú követelményeket ír elő az adatkezelés céljának meghatározásával kapcsolatban.

Magyarországi változások

Az adatvédelmi rendelet kétségkívül hoz újdonságot, de a magyar szabályozáshoz képest rengeteg változásról azért nem beszélhetünk. Azok a vállalkozások, akik eddig is ügyeltek arra, hogy megfeleljenek a magyar adatvédelmi jogszabályoknak és a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság) előírásainak, az új rendelet hatályba lépésével várhatóan nem kényszerülnek gyökeres változtatásokra. A magyar adatvédelmi jogszabály ugyanis az egyik legszigorúbb az Európai Unióban. Azok a cégek viszont, akik eddig sem foglalkoztak az adatvédelemmel és nem tanúsítottak jogkövető magatartást, most sok újdonsággal találkozhatnak.

Magyarországon annyival bonyolultabb a helyzet, hogy az Infotörvény lefedi az információszabadságot is, illetve a titokfelügyeleti hatósági eljárást. Nálunk a két terület egy törvénymódosítással kerül elfogadásra úgy, hogy ez a változás nem érinti az információszabadságra vonatkozó részt, ugyanakkor kismértékben érinti az adatvédelmi hatóság szervezetére vonatkozó szabályokat.

A felkészülés folyamatában nem úszható meg a hatályos adatkezelések teljes auditja, ami komoly feladatot és költséget is jelent, ebből a szempontból a kkv-k rosszabb helyzetből indulnak, mint a multik.Mellékelt állományok

Állománynév Típus Méret
mkik_eu_hirlevel_2018_2_szam.pdf pdf 2.14 MB

Hozzászólások

Ehhez a hírhez még senki sem szólt hozzá. Legyen Ön az első!

Szóljon hozzá

HTML kód használata nem engedélyezett, de a webcímek automatikusan át lesznek alakítva linkekké. Az e-mail cím soha nem lesz publikálva.. A hozzászólások moderálási jogát fenntartjuk. Az avatarok megjelenítéséhez a Gravatar szolgáltatást használjuk. Töltse föl képét itt: www.gravatar.com.

Remaining characters

security image

Minden  -al jelölt mező kitöltése kötelező!